Aan de slag? Vraag een demo aan »

Lesmethode Formatief evalueren

Formatief evalueren met DigiReady

Formatief evalueren is een opkomende trend in het onderwijs. Formatief evalueren legt de nadruk op doelgericht onderwijs in plaats van toetsgericht onderwijs. Het biedt zowel de leerling als de docent inzicht in het leerproces. Het idee is dus dat docent en leerling met elkaar in gesprek gaan en samen vormgeven aan het leren (SLO).

Bij formatief evalueren is er sprake van een cyclisch proces. Hoe maakt DigiReady dit proces mogelijk?

  • Fase 1: DigiReady heeft voor het begin van elke les een lesbrief ontwikkeld. Hierin staan onder andere de leerdoelen vermeld. Deze kun je als docent vermelden tijdens de klassikale presentatie.
  • Fase 2: Na de klassikale presentatie gaan de leerlingen indiviueel of in groepsverband aan de slag om de geleerde kennis toe te passen.
  • Fase 3: DigiReady maakt gebruik van learning analytics om je in het docentportaal een uitgebreid overzicht te bieden van de studievoortgang van je leerlingen.
    Klik hier voor meer informatie »
  • Fase 4: In het docentportaal heb je als docent de mogelijkheid de opdrachten van leerlingen na te kijken en om feedback te geven.
    Klik hier voor meer informatie »
  • Fase 5: Op basis van de voorgang van de leerling kunnen de docent en de leerling in gesprek gaan om op zoek te gaan naar de juiste manier om verder te werken aan de lesstof.

De cyclus van formatief evalueren (Gulikers & Baartman, 2017)

Learning analytics

DigiReady is een digitale lesmethode. Een van de voordelen van digitaal onderwijs is dat allerlei data over de studievoortgang van leerlingen verzameld kan worden. Aan de hand van learning analytics worden deze gegevens geanalyseerd en duidelijk weergegeven. Het grote voordeel hiervan is dat de docent snel inzicht krijgt in de voortgang van zijn of haar leerlingen.

Ook DigiReady past learning analytics toe om de voortgang van leerlingen duidelijk in kaart te brengen. Zo kan een docent in het docenten portaal bijvoorbeeld snel zien hoeveel en welke van zijn leerlingen al begonnen zijn aan de opdrachten van een les. Ook kan een docent eenvouding zien hoeveel sterren zijn leerlingen per opdracht per les hebben gehaald. Verder kan een docent zien hoeveel pogingen een leerling nodig had om een vraag goed te beantwoorden en of het aantal behaalde sterren onder of boven gemiddeld is.

Neem hieronder zelf een kijkje in de het docentenportaal:


Probeer de unieke lesmethode van DigiReady nu gratis uit!

Vraag een proefles aan

Nakijken

DigiReady biedt docenten de mogelijkheid om opdrachten eenvouding na te kijken en om feedback te geven. In het docentenportaal kan de docent per vraag de juiste uitwerking bekijken. Verder kan de docent eenvoudig zien hoeveel opdrachten hij/zij nog moet nakijken. Opdrachten zijn eenvoudig na te kijken door ze te beoordelen met sterren, deze beoordeling kan verder nog toegelicht worden met feedback.

Neem hieronder zelf een kijkje in de het docentenportaal:


Wellant College
SintLucas
Van Maerlantlyceum
Eckart College

Duizenden leerlingen maken al gebruik van de unieke lesmethode van DigiReady. Ervaar zelf hoe DigiReady jouw school vooruit kan helpen.

Bekijk de methode