Aan de slag? Vraag een demo aan »

Lesmethode Lesopbouw

Lesopbouw

Docenten zijn en blijven de bepalende factor voor kennisoverdracht, ook in een voor leerling én docent nieuw leergebied als digitale geletterdheid. Juist daarom wordt bij DigiReady veel aandacht besteed aan voorbereiding van de lessen door de docent, aan een vaste en herkenbare structuur voor de leerlingen en aan een gebruiksvriendelijk leerlingvolgsysteem.


Lesvoorbereiding

De docent bereidt iedere les voor aan de hand van een uitgebreide digitale lesbrief, die klaarstaat in de online docentenomgeving. Hierin staat nauwgezet beschreven hoe de les is opgebouwd, welke onderwerpen worden behandeld, hoe de docent zich het beste op de les kan voorbereiden, welke presentatiemiddelen en lesmaterialen nodig zijn, wat de leerdoelen zijn en welke opdrachten door de leerlingen moeten worden gemaakt. Ook vindt de docent hier de slides voor de klassikale presentatie. Deze kunnen overigens eenvoudig door de docent worden aangepast, als daar behoefte aan is.


Klassikale presentatie

De les begint altijd met een korte klassikale presentatie van de docent. Tijdens die presentatie draagt de docent inhoudelijke kennis over, gevolgd door uitleg over de online vragen en opdrachten die de leerlingen moeten maken en over de klassikale doorlopende opdracht. De docent presenteert de lesstof met behulp van volledig geprepareerde slides, die in Powerpoint- en Google-formaat beschikbaar zijn.


Wil je meer weten over de inhoud van de DigiReady lessen?
Klik dan hier voor een overzicht van alle onderwerpen »


Aan de slag

Na de inleiding door de docent gaan de leerlingen individueel aan de slag, onder begeleiding van de docent. Ze loggen in hun eigen leerlingomgeving in en maken de opdrachten die horen bij de les. De docent kan de vorderingen van iedere leerling live in het docentenportal volgen en een helpende hand bieden waar nodig. Halverwege de les verlaten de leerlingen hun online leeromgeving. Ze gaan dan in groepsverband aan de slag met de doorlopende opdracht, waarbij ze hun zojuist verworven digitale vaardigheden meteen in de praktijk kunnen toepassen.


Evaluatie

De docent kan ervoor kiezen om de opdrachten samen met de leerlingen aan het einde van de les te evalueren. De resultaten van de online opdrachten kunnen in detail in het docentenportal worden bekeken. Op die manier kan de docent zien welke onderwerpen of leerlingen extra aandacht behoeven en dit meenemen naar de volgende les.


Zie hier onder enkele mogelijkheden die het docentportaal biedt


Zelf even rondkijken in het docentportaal?

Neem een kijkje

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me als docent voorbereiden voor de lessen?

Als docent wil je natuurlijk niet dat het gebruik van DigiReady op school veel extra tijd kost aan voorbereiding. Dat is iets wat wij ook niet willen en daar ook rekening mee hebben gehouden. Bij iedere les zit een lesbrief met een uitleg over het onderwerp, de opdrachten en de doorlopende missie. Hiermee kun je gemakkelijk zelf de lessen voorbereiden en kost het niet veel extra tijd aan voorbereiding.


Klik hier voor meer informatie over de lesopbouw en de lesbrieven »

Is dit antwoord nuttig?
Sorry om te horen. Hopelijk kunnen we je verder helpen. Stuur ons gerust een email!
Dankjewel voor je feedback!

Hoe kan ik me als docent voorbereiden voor de lessen?

Als docent wil je natuurlijk niet dat het gebruik van DigiReady op school veel extra tijd kost aan voorbereiding. Dat is iets wat wij ook niet willen en daar ook rekening mee hebben gehouden. Bij iedere les zit een lesbrief met een uitleg over het onderwerp, de opdrachten en de doorlopende missie. Hiermee kun je gemakkelijk zelf de lessen voorbereiden en kost het niet veel extra tijd aan voorbereiding.


Klik hier voor meer informatie over de lesopbouw en de lesbrieven »

Is dit antwoord nuttig?
Sorry om te horen. Hopelijk kunnen we je verder helpen. Stuur ons gerust een email!
Dankjewel voor je feedback!

Wat wordt er per leerlijn per les behandeld?

Om het geheel overzichtelijk te houden, is er een inhoudsmatrix gemaakt die aangeeft wat er precies per leerlijn per hoofdstuk wordt behandeld. Hieronder kun je terugvinden welke onderwerpen er bijvoorbeeld in het eerste leerjaar digitale geletterdheid van DigiReady worden behandeld.

Leerjaar 1

Dezelfde onderwerpen voor:
VMBO-B & K / VMBO-G & T / HAVO / VWO

ICT-Basisvaardigheden

ICT-basisvaardigheden lessen
1. Inleiding in ICT-basisvaardigheden
2. Apps, hardware & services
3. Presentatie & visualisatie
4. Hardware
5. Tekstverwerken
6. Doorlopende missie presenteren

Mediawijsheid

Mediawijsheid lessen
1. Inleiding in mediawijsheid
2. Privacy & social media
3. Online samenwerken
4. Zoeken & vinden
5. Nepnieuws
6. Doorlopende missie presenteren

Computational Thinking

Computational Thinking lessen
1. Inleiding in computational thinking
2. Objecten & functies
3. Algoritmes
4. Eigenschappen
5. Interaction design
6. Doorlopende missie presenteren

Informatievaardigheden

Deze vaardigheden zijn verweven in bovenstaande drie leerlijnen.
Klik hier voor meer informatie »

Mocht je meer inzicht willen hebben in de onderwerpen voor het tweede en derde leerjaar. Kun je deze hier terugvinden. De exacte inhoud van het tweede en derde leerjaar is nog even onder voorbehoud, omdat er momenteel nog hard wordt gewerkt aan de input van de lesvakken.

Is dit antwoord nuttig?
Sorry om te horen. Hopelijk kunnen we je verder helpen. Stuur ons gerust een email!
Dankjewel voor je feedback!

Wat wordt bedoeld met doorlopende missie?

Iedere leerlijn kent een doorlopende missie. Deze doorlopende missie is een eindopdracht waar de kinderen gedurende de leerlijn steeds weer aan gaan werken. Hierbij wordt de verworven kennis direct in de praktijk toegepast. Hieronder worden de doorlopende missies nog wat verder uitgelegd.

Mediawijsheid

Blog

In groepsverband wordt een blog opgezet. De leerlingen stellen het cookiebeleid op en tonen dat op het blog. Ze uploaden bestanden, delen die met elkaar en leveren feedback. Ook zoeken ze afbeeldingen voor hun blogpost, checken op copyright en vermelden de bron. Ze schrijven een overtuigend nepnieuws-bericht en publiceren dat op het blog.

blog

ICT-Basisvaardigheden

Reclamefilm

Leerlingen bedenken samen een app. Ze leggen uit wat de app moet doen en voor wie die is bedoeld. Met wireframes geven ze de app vorm. Ze maken graphics voor een promotievideo, waar ze de geschikte apparatuur voor moeten kiezen. Ook maken ze een fraaie brochure in Word. Video en brochure worden uiteindelijk klassikaal gepresenteerd.

reclame video

Computational Thinking

Escape room

Leerlingen maken samen een mini escape room. Ze bedenken een thema met bijbehorende puzzels, die allemaal specifieke eigenschappen hebben. Ook kiezen ze de benodigdheden om de escape room te bouwen. Ze schrijven de stappen uit die leiden tot de oplossing en ontwerpen de flow van de escape room. Uiteindelijk worden de escape rooms uitgewisseld en moeten hun klasgenoten proberen het geheim te ontsluiten.

escape room

Is dit antwoord nuttig?
Sorry om te horen. Hopelijk kunnen we je verder helpen. Stuur ons gerust een email!
Dankjewel voor je feedback!

Bekijk alle veelgestelde vragen »