Aan de slag? Vraag een demo aan »

Lesmethode

Gamification en serious games

De lesmethode van DigiReady is gebaseerd op de principes van gamification. Door het toepassen van gamedenken, game-technieken en spelelementen worden leerlingen meer gemotiveerd. Tevens leidt dit ook tot betere studieresultaten.

In de lesprogramma’s van DigiReady in digitale geletterdheid gaan we nog een stapje verder. Alle opdrachten worden gepresenteerd in de vorm van serious games, die qua inhoud en vorm aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De opdrachten zijn een variatie van individuele opdrachten in de online leeromgeving en groepsopdrachten

Kinderen in de klas in actie op het DigiReady online leerplatform digitale geletterdheid

Hoi, ik ben Robin de

Ruimtereiziger! Ik neem

de leerling mee op reis

in de wereld van Digitale

Geletterdheid.

Robin zwaait

Individuele leeromgeving

De leerlingen gaan online ‘op reis’ met Robin de Ruimtereiziger. Tijdens de reis krijgen ze allerlei vragen en opdrachten van hun reisgenoot Robin, in een visueel aansprekende leeromgeving. Spelenderwijs verwerven ze kennis over diverse onderwerpen gerelateerd aan de betreffende leerlijn. Wanneer het de leerling niet meteen lukt om een vraag te beantwoorden, geeft Robin handige aanwijzingen die de leerling uitdagen om alsnog het goede antwoord te achterhalen. Indien gewenst is er voor leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich verder te verdiepen in een onderwerp.

Groepsopdrachten

Klassikale opdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de DigiReady-lesmethode. Per leerlijn werken de leerlingen in groepen aan een doorlopende missie, waarbij ze de online verworven kennis direct in de praktijk kunnen toepassen.

Neem een kijkje in het leerlingenportaal!

Volg een digitale rondleiding

Ben je benieuwd naar de unieke lesmethode van DigiReady? Probeer het dan nu zelf uit met een gratis proefles!

Probeer de lesmethode gratis uit
Frits Philips Lyceum-mavo
Stedelijk Gymnasium Den Bosch
Van Maerlantlyceum
Wellant College