Aan de slag? Vraag een demo aan »

Digitale geletterdheid ICT-Basisvaardigheden Microsoft Word & Google Docs

Microsoft Word & Google Docs

De basis voor tekstverwerken en het maken van verslagen

Op deze pagina vind je uitgewerkte les over het onderwerp tekstverwerken. In deze les maken de leerlingen kennis met programma’s als Microsoft Word en Google Docs. Kijk je liever rond in de echte interactieve omgeving? Naar de digitale rondleiding

Les 5: Tekstverwerken

ICT-Basisvaardigheden les #5

Deze les begint zoals gebruikelijk met een klassikale presentatie. Op het einde van deze presentatie worden functionaliteiten van een programma zoals Microsoft Word uitgelegd. In plaats van dit uit te leggen kun je er ook voor kiezen om een demo te geven in het tekstverwerkingsprogramma waar jullie op school mee werken (bijv Google Docs of Office 365). Hierna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag in de online omgeving.

ICT-Basisvaardigheden les 5
Context

Deze les gaat over tekstverwerkingsprogramma's zoals Word of Google Docs. Leerlingen leren over de verschillende functionaliteiten die het programma heeft, waar ze deze kunnen vinden en hoe het toegepast moet worden in een verslag. Zo leren ze bijvoorbeeld koppen maken, automatische inhoudsopgaven toevoegen en paginanummering instellen. Verder gaat de les ook in op feedbackmogelijkheden zoals track changes. Bovendien wordt er ook toegelicht hoe een verslag is opgebouwd en wat waar moet staan. Bijvoorbeeld: wat moet er in een slot staan?

Opdrachten
  1. businezzDoc: Ook hier starten de leerlingen met een beantwoord opdracht waarin de stof van de klassikale les wordt herhaald. Er worden vragen gesteld over de verschillende onderdelen van een verslag (e.g. de inleiding, slot en appendix). Daarnaast komen verschillende functionaliteiten van tekstverwerkingsprogramma’s langs. Als laatste moeten ze een aantal documenten beoordelen en aangeven hoe deze kunnen worden verbeterd.
  2. Verslag slaan!: In deze opdracht gaan leerlingen meteen de zojuist geleerde functionaliteiten in de praktijk gebruiken. Zo moeten ze een klein verslag schrijven over één van de zeven gegeven onderwerpen. In dit document moeten ze verschillende dingen verwerken zoals een titelblad en een automatische inhoudsopgave.
  3. Tijd voor de terugkoppeling: In de vorige opdracht hebben leerlingen de verslagen geschreven, de bedoeling is nu dat leerlingen deze met elkaar uitwisselen en elkaar feedback geven. Voor deze terugkoppeling gebruiken ze de reactie (comment) en track changes functionaliteit van het tekstverwerkingsprogramma. Ze moeten goed nadenken over de vorm van feedback geven.
  4. Mission report: In dit level gaan we het maken van een document nog iets uitdagender maken. Leerlingen gaan met hun missie team een brochure maken voor hun app idee. Dit is een document van 4 tot 8 pagina's welke vooral veel grafische elementen bevat. Daarom is het aan te raden dat leerlingen eerst met pen en papier tekenen wat ze willen maken en dat daarna op de computer proberen uit te werken. Uiteindelijk moeten ze deze brochure inleveren als een pdf-document en komt het opslaan van bestanden aan bod.

Dat was vrij veel tekst, vind je ook niet? Het is ook veel leuker om Robin in actie te zien in het leerlingportaal.

Wellant College
SintLucas
Van Maerlantlyceum
Eckart College

Duizenden leerlingen maken al gebruik van de unieke lesmethode van DigiReady. Ervaar zelf hoe DigiReady jouw school vooruit kan helpen.

Bekijk de methode