Aan de slag? Vraag een demo aan »
← Terug naar overzicht

Hoe worden de leerdoelen voor digitale geletterdheid bepaald?

De leerdoelen voor de lesmethode digitale geletterdheid van DigiReady zijn vastgesteld aan de hand van de eisen van curriculum.nu. De uitwerking hiervan in kennis en vaardigheden kun je hieronder terugvinden.

 LeerdoelOmschrijving
DG 1.1Van data naar informatieLeerlingen leren een bewuste keuze te maken uit beschikbare digitale middelen om informatie te zoeken, te selecteren en te presenteren. Zij maken onder andere kennis met auteursrecht.
DG 1.2Digitale dataLeerlingen leren hoe digitale technologie kan helpen bij het omgaan met grote hoeveelheden data en over de waarde van data voor henzelf, de samenleving en de economie.
DG 2.1Veiligheid in de digitale wereldLeerlingen leren hoe zij misbruik van data kunnen voorkomen door voorzichtig gedrag en beveiligingsmaatregelen. Zij leren dat ook bedrijven en instellingen met veiligheidskwesties te maken hebben.
DG 2.2Privacy in de digitale wereldLeerlingen leren dat gebruikers van digitale technologie sporen achterlaten. Hoe kan een gebruiker invloed uitoefenen op het gebruik daarvan?
DG 3.1Interacteren met digitale technologieLeerlingen leren uit beschikbare digitale toepassingen de meest bruikbare te kiezen. Zij leren digitale technologie wendbaar en creatief te gebruiken in ontwerpen maakprocessen.
DG 3.2Het aansturen van digitale technologieLeerlingen leren programmeren om complexere problemen creatief op te lossen. Zij maken kennis met AI en robotica en leren nadenken over de waarde van technologie voor hun persoonlijk leven en de samenleving.
DG 4.1NetwerkenLeerlingen leren hoe een digitaal netwerk functioneert en dat er regels en afspraken nodig zijn om zo’n netwerk te laten functioneren. Zij leren de (on)mogelijkheden van netwerken kennen en waarderen.
DG 4.2Digitale communicatieLeerlingen leren wat het belang van digitaal communiceren is voor henzelf, anderen en de samenleving. Zij leren oog te hebben voor de belangen van individuen en van de samenleving.
DG 4.3Digitale samenwerkingLeerlingen leren wat het belang van digitaal samenwerken is voor henzelf, anderen en de samenleving. Zij leren dat ook apparaten met elkaar kunnen samenwerken en wat de waarde daarvan is.
DG 5.1De digitale burgerLeerlingen leren hoe digitale technologie ingezet kan worden om democratische processen te ondersteunen of te belemmeren. Zij reflecteren op de waarde van digitale technologie voor de samenleving.
DG 5.2Digitale identiteitLeerlingen leren dat een goede online presentatie kansen biedt op sociaal en professioneel gebied. Zij leren die kansen te benutten en om te gaan met risico’s van onverstandig gebruik.
DG 6.1Participeren in de platformeconomieLeerlingen leren hoe bedrijven digitale technologie gebruiken om productieprocessen te verbeteren en meer te verkopen. Zij leren nadenken over de positieve en negatieve kanten daarvan.
DG 6.2Digitale marketingLeerlingen leren technieken en verdienmodellen van digitale marketing herkennen. Zij leren nadenken over de invloed van digitale marketing op het zelfbeeld en op het beeld van de samenleving.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Sorry om te horen. Hopelijk kunnen we je verder helpen. Stuur ons gerust een email!
Of stuur hier rechts onderin een chatbericht.
Dankjewel voor je feedback!